گروپی شاخەوانی مەقان و گەشتێکی تایبەت بە هاوبەشی کۆمەڵەی شاخەوانی کوردستان

(0) / / ورزش / زایەڵە شاخەوانی کوردستان کۆمەڵەی شاخەوانی مەقان


Nov 11, 2023

قەبارەی فۆنت:

 زایەڵە ـــ گرووپی شاخەوانی مەقان  لەگەڵ کۆمەڵەی شاخەوانی کوردستان گەشتێکی تایبەتیان ئەنجامدا بۆ شاخی نەبی ئاغا کە سەختترین و دژوارترین شاخی کوردستانە، زۆر سوپاس بۆ برای بەڕێزمان کاک کەیوان بابانی لە گروپی شاخەوانی بێسنوور بۆ ئەوی ئەرکی ڕێبەرایەتی ئەو شاخەوانانەی گرتە ئەستۆ

بەشی ڕاگەیاندنی گرووپی شاخەوانی مەقان