1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

(0) / عكس


Apr 14, 2021

قەبارەی فۆنت:
بەپێی ڕاپۆرتی زایەڵە، سی و سێ ساڵ بە سەر دەستپێکردنی تاوانی ئەنفاڵ و ژینۆسایدی دەیان هەزار کوردی بێ تاوان بە دەستی بەعسی سەدامی تێپەڕی.